Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku

TELEFONY: STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 16 624 24 40, 606 210 399 (po godzinach pracy)::NAJBLIŻSZY ODDZIAŁ ZAKAŹNY TEL. 16 624 51 19::... bo absurdy i bolączki codziennego dnia najlepiej zwalczać z uśiechem na twarzy

Historia

 
 

Nasza Szkoła - Szkoła Podstawowa w Szówsku

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego i Gimnazjum Publiczne 

 

Miejscowość w której znajduje się Nasza szkoła to Szówsko. Położona jest w województwie podkarpackim w pobliżu miasta Jarosławia.

Pochodzenie nazwy miejscowości "Szówsko":

Jarosław - nazwa bierze swój początek od księcia ruskiego Jarosława.
W tym też czasie istniały ziemie i lasy wzdłuż rzeki San, które to otrzymał też " książę ruski "Sosko", a więc ziemie Soska. Z biegiem lat ziemia ta zyskała nazwę "Szówsko". Stąd pochodzi prawdziwa nazwa.

Nazwa miejscowości wg mieszkańców Szówska

 San tworzył niegdyś na tym terenie wielkie rozlewiska, moczary i bagna, porosłe obficie łozą, sitowiem i dzikim szuwarem. Prawdopodobnie od szuwarów wieś wzięła swoją nazwę, najpierw SZUWARSKO, a potem SZÓWSKO. Nazwa Szówsko oznacza miejsce grząskie. Samo słowo Szówsko jest pochodzenia polsko-ukraińskiego.

Zdaniem mieszkańców, nazwa wsi może pochodzić od suszonych skór zwierząt upolowanych w lasach tego obszaru. Wsie okalające Jarosław miały obowiązek dostarczać miastu suszone owoce, mięsa lub skóry zwierzęce.

Jarosław jako gród obronny musiał mieć zaplecze, skąd czerpał środki do życia i rozwoju. Szówsko,ze względu na położenie mogło dobrze spełnić zadanie dostawcy towarów, z lasów czerpać bogactwa leśne, z jezior i Sanu- ryby, a z okolicznych upraw wszelkie gatunki zbóż.

Na tej podstawie wprowadza on nazwę Szówsko - suszko od czasownika szuszyć tu na stałe.

 

 11 listopada 1984 roku 

nadano Szkole imię Jana Kochanowskiego i wręczono sztandar. 

 

histor1.gif

 


 

W roku 2008 utworzono Zespół Szkół w Szówsku