TELEFONY: STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 16 624 24 40, 606 210 399 (po godzinach pracy)::NAJBLIŻSZY ODDZIAŁ ZAKAŹNY TEL. 16 624 51 19::ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI * WYWIEŚ FLAGĘ

Aktualności

18 listopada 2020 16:31 | Aktualności

Konkurs plastyczny „Prawa Dziecka- oczami dzieci”.

O prawach dziecka pamiętamy na co dzień. Wiemy jak ważny jest mały człowiek, jego potrzeby i marzenia. Dzień Praw Dziecka jest dobrym momentem, aby sobie te prawa przypomnieć. Dlatego też w ramach działalności szkolnego koła TPD zorganizowano konkurs plastyczny „Prawa Dziecka- oczami dzieci”.

 

 

 

 REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
 pt. „Prawa dziecka- oczami dzieci”

ORGANIZATOR:

 • Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szkole Podstawowej w Szówsku

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni i poczucia estetyki,
 • popularyzowanie i  utrwalaniePrawDziecka,
 • promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III. Udział uczniów jest dobrowolny.
Temat pracy konkursowej powinien obejmować wybrany aspekt praw dziecka, zapisany
w Konwencji Praw Dziecka: prawo do wychowywania się w rodzinie, oświaty i nauki, kultury, wypoczynku, rozrywki ,ochrony zdrowia i opieki medycznej, wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu, ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem, prywatności, równości, życia bez przemocy oraz poszanowania godności.

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 • każdy uczestnik może wysłać tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę;
 • format A3 lub A4, technika pracy dowolna,
 • prace należy opisać w temacie wysyłanego e-maila (imię, nazwisko, klasa)

KRYTERIA OCENY:

 • walory artystyczne: kompozycja, technika wykonania, gama kolorystyczna,
 • pomysłowość, samodzielność, zgodność z tematem,
 • estetyka wykonania.

OCENA PRAC:

 • prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora;
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszej szkoły oraz Facebooku
 • po ogłoszeniu wyników, zostanie zorganizowana w szkole wystawa prac;
 • dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.
 • Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

 

ZDJĘCIA PRAC NALEŻY WYSYŁAĆ DO DNIA 23 listopada 2020r.
 na e-maila    
alinam123@wp.pl

Organizator konkursu:

Opiekun TPD Alina Kubiszyn

Przeczytano: 159 razy. Wydrukuj|Do góry