TELEFONY: STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 16 624 24 40, 606 210 399 (po godzinach pracy)::NAJBLIŻSZY ODDZIAŁ ZAKAŹNY TEL. 16 624 51 19::ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI * WYWIEŚ FLAGĘ

Galeria

Gminny Konkurs Recytatorski "Polscy pisarze i poeci"

Ilość zdjęć: 52