Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku

TELEFONY: STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 16 624 24 40, 606 210 399 (po godzinach pracy)::NAJBLIŻSZY ODDZIAŁ ZAKAŹNY TEL. 16 624 51 19::... bo absurdy i bolączki codziennego dnia najlepiej zwalczać z uśiechem na twarzy

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

KLASA 1
 

https://pisupisu.pl/klasa1/ile-sylab

https://wordwall.net/pl/resource/993185/edukacja-wczesnoszkolna/brakuj%c4%85ce-s%c5%82owo

Zadania z edukacji matematycznej utrwalające znajomość nazw miesięcy.

 

KLASA 2

https://wordwall.net/pl/resource/445286/matematyka/ile-jest-

 

KLASA 3
 
 
KLASA 2
Ćwiczenia matematyczne wspomagające umiejętności spostrzegawczości i logicznego myślenia.
Zadania doskonalą umiejętności związane z czasem, kalendarzem oraz temperaturą.
 
Ćwiczenia z edukacji polonistycznej dotyczące umiejętności ortograficznych. Zadanie to doskonali znajomość zasad ortograficznych ó wymienne na o,a,e oraz poprzez zabawę kształtuje szybkość orientacji .
 
 
KLASA 3
Zadanie z edukacji matematycznej utrwalające znajomość znaków rzymskich.
 
Zadania z edukacji polonistycznej doskonalące ogólne umiejętności i wiadomości. Poprzez zabawę (kręcenie ruletką) zadaniem dziecka jest zapisanie lub odpowiedź na wylosowane pytanie lub zadanie.
https://wordwall.net/pl/resource/7448772/terapia-pedagogiczna/zaj%c4%99cia-korekcyjno-kompensacyjne-zdalnie