TELEFONY: STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 16 624 24 40, 606 210 399 (po godzinach pracy)::NAJBLIŻSZY ODDZIAŁ ZAKAŹNY TEL. 16 624 51 19::ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI * WYWIEŚ FLAGĘ

KALENDARIUM WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH

KALENDARIUM

WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH - LISTOPAD

W listopadzie, który nazywany jest – z powodu nastrojowej pogody oraz święta Wszystkich Świętych i Zaduszek – miesiącem zadumy, warto przypomnieć sobie ważne (albo ciekawe) rocznice i pomyśleć nad ich znaczeniem dla dziejów naszego miasta, Polski, a nawet świata.

6 listopada 1860 roku 160 rocznica urodzin Ignacego Jana Paderewskiego (1860 - 1941), polskiego pianisty, kompozytora i polityka.

7 listopada 1867 roku w Warszawie urodziła się Maria Skłodowska-Curie, chemik i fizyk, badaczka promieniotwórczości, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla.

7 listopada 1917 roku to umowna data rozpoczęcia w Rosji tzw. rewolucji październikowej, która spowodowała rozprzestrzenienie się w świecie bloszewizmu i komunizmu.

10 listopada 1980 roku, Sąd Najwyższy PRL zarejestrował NSZZ „Solidarność”. Wkrótce związek liczył niemal 10 mln członków. Przede wszystkim było to 80 proc. pracowników państwowych. Organizacje związkowe powstały we wszystkich przedsiębiorstwach
i instytucjach.

11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa; dla Polaków jest to symboliczna data odzyskania niepodległości po 123 latach rozbiorów.

13 listopada 1924 roku Władysław Reymont otrzymał literacką Nagrodę Nobla za powieść „Chłopi”.

14 listopada 1990 r., minister SZ RP Krzysztof Skubiszewski i minister SZ RFN Hans-Dietrich Genscher podpisali w Warszawie traktat potwierdzający kształt istniejącej granicy polsko-niemieckiej.

18 listopada 1655 roku rozpoczęło się oblężenie twierdzy na Jasnej Górze w wojnie polsko-szwedzkiej, zwanej potopem. Zakończyło się 27 grudnia 1655 roku zwycięstwem Polaków. Do dziś ma dla nas wielkie znaczenie symboliczno-religijne.

18 listopada 1860 roku urodził się Ignacy Jan Paderewski, światowej sławy pianista, przedwojenny premier Rzeczpospolitej.

20 listopada 1925 roku zmarł pisarz Stefan Żeromski, autor m.in. „Popiołów”.

22 listopada 1918 roku podpisano dekret o podstawach ustrojowych państwa polskiego, a Józef Piłsudski objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.

22 listopada 1940 roku, Niemcy dokonali pierwszej egzekucji w obozie Auschwitz. Ofiarą zbrodni padło 40 Polaków przywiezionych z więzienia w Katowicach. Wydarzenie dało początek masowym rozstrzeliwaniom w obozie.

26 listopada 1855 roku zmarł w Konstantynopolu narodowy wieszcz Adam Mickiewicz.

28 listopada 1967 roku wyprodukowano w warszawskiej FSO pierwszy egzemplarz Fiata 125p.

29 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Tego dnia, wieczorem, słuchacze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą podporucznika Piotra Wysokiego wraz z cywilami uderzyli na Belweder, gdzie rezydował zwierzchnik władz carskich, książę Konstanty.