Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku

TELEFONY: STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 16 624 24 40, 606 210 399 (po godzinach pracy)::NAJBLIŻSZY ODDZIAŁ ZAKAŹNY TEL. 16 624 51 19::... bo absurdy i bolączki codziennego dnia najlepiej zwalczać z uśiechem na twarzy

KALENDARIUM WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH

KALENDARIUM WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH - LUTY

1 lutego 1411roku – zawarto pokój polsko-krzyżacki w Toruniu, kończący tzw. Wielką Wojnę. Litwini odzyskali Żmudź, a Polacy ziemię dobrzyńską. Dodatkowo zakon krzyżacki wypłacił Polsce 100 tys. kop groszy czeskich.

2 lutego1676 roku – w katedrze wawelskiej zostali koronowani na króla i królową PolskiJan III Sobieski i Maria Kazimiera.

2 lutego 1494 roku -urodziła się Bona Sforza, żona Zygmunta I Starego.

3 lutego 1905 roku– wKielcach doszło do strajku młodzieży gimnazjalnej domagającej się wprowadzenia nauczania w języku polskim.

4 lutego 1789 roku - urodził się Tadeusz Kościuszko, generał, bohater walk o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych, naczelnik powstania z 1794 roku, zwanego kościuszkowskim.

4 lutego 1789 roku - Jerzy Waszyngton został wybrany na pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

5 lutego1831 roku – armia rosyjska pod wodzą feldmarszałka Iwana Dybicza wkroczyła na teren Królestwa Polskiego w celu stłumienia powstania listopadowego.

5 lutego 1563 roku - król Zygmunt August przyznaje elektorowi brandenburskiemu prawo do sukcesji lenna pruskiego w wypadku wygaśnięcia pruskich Hohenzollernów.

6 lutego 1952 roku - wSandringham umiera król angielski Jerzy VI (ur. 1895). Jego następczynią zostaje królowa Elżbieta II.

6 lutego1633 roku – Władysław IV Waza został koronowany w katedrze na Wawelu na króla Polski.

6 lutego 1687 roku – założono Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.

7 lutego 1831 roku – powstanie listopadowe: SejmKrólestwa Polskiego powziął uchwałę
o kokardzie narodowej, czyli o polskich barwach narodowych. Była to pierwsza w historii regulacja prawna w tej sprawie.

7 lutego 1971 roku -rozprawa z tzw. odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym: VII Plenum KC PZPR odsuwa Władysława Gomułkę ze stanowisk partyjnych. Z Biura Politycznego usunięci zostają m.in. Zenon Kliszko, Ignacy Loga-Sowiński, Stanisław Kociołek, Marian Spychalski.

8 lutego 1296 roku - król Polski Przemysł II został zamordowany przez ludzi elektora brandenburskiego w Rogoźnie.

8 lutego 1867 roku - Ausgleich – ukonstytuowanie się podwójnej monarchii austro-węgierskiej.

8 lutego 1904 roku - niespodziewany atak japońskich torpedowców na flotę rosyjską stacjonującą w Port Artur rozpoczyna wojnę rosyjsko-japońską.

9 lutego 2011 roku- na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie została pochowana Wisława Szymborska.

10 lutego 1454 roku -król Kazimierz Jagiellończyk bierze za żonę księżniczkę Elżbietę Rakuszanką, córkę Albrechta Habsburga, wnuczkę Zygmunta Luksemburskiego.

10 lutego 1775 roku– Komisja Edukacji Narodowej utworzyła Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych w Warszawie, pierwszą polską instytucję zajmującą się opracowaniem
i wydawaniem podręczników oraz programów szkolnych.

11 lutego 1942 roku– Maciej Aleksy Dawidowski ps. „Alek” zerwał i ukrył płytę
z niemieckim napisem z pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie.

12 lutego 1863 roku– powstanie styczniowe: zwycięstwo powstańców w bitwie pod Świętym Krzyżem.

13 lutego 1706 roku -wojska szwedzkie pod dowództwem Karola Rehnskölda rozbijają pod Wschową siły saskie Augusta II dowodzone przez Jana Schulenburga.

13 lutego 1919roku – wojna polsko-bolszewicka: zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Berezą Kartuską.

14 lutego 1909 roku– założono Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

14 lutego 1942 roku– Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową.

15 lutego 1951 roku -przedstawiciele Polski i ZSRR podpisują umowę o wymianie terenów przygranicznych. W zamian za 280 kmkw. w Bieszczadach ZSRR przejmuje kawałek Lubelszczyzny w rejonie Bełza i Krystynopola.

15 lutego 399 roku p.n.e - w Atenach skazano na śmierć filozofa Sokratesa.

15 lutego 1903 roku - Morris i RoseMichton wprowadzili na rynek amerykański pierwszego pluszowego misia.

16 lutego 1922 roku– Górny Śląsk został przyłączony do Polski.

16 lutego 1941 roku -samolot RAF zrzuca nad Polską pierwszą grupę cichociemnych.

17 lutego 1600 roku -filozof Giordano Bruno został spalony w Rzymie za herezję.

17 lutego 1834 roku– we Lwowie odbyła się prapremiera ZemstyAleksandra Fredry.

18 lutego 1916 roku -w Paryżu Roman Dmowski składa na ręce rosyjskiego ambasadora Aleksandra Izwolskiego obszerny memoriał w sprawie przyszłości narodów Europy Środkowowschodniej.

19 lutego 1473roku - w Toruniu rodzi się astronom Mikołaj Kopernik (zm. 1543).

19 lutego 1594 roku - Zygmunt III Waza został koronowany na króla Szwecji.

19 lutego 1947 roku– Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. Małą Konstytucję.

20 lutego 1578 roku– przed kościołem św. Anny w Warszawie margrabia Jerzy Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Stefanowi Batoremu.

21 lutego 1848 roku - Karol Marks i Fryderyk Engels opublikowali Manifest komunistyczny.

22 lutego 1900 roku– w konspiracyjnym lokalu w Łodzi aresztowano Józefa Piłsudskiego
i zlikwidowano drukarnię Robotnika.

23 lutego1998 roku– prezydent RPAleksander Kwaśniewski w Warszawie i papież Jan Paweł II w Watykanie ratyfikowali konkordat między Polską a Stolicą Apostolską.

24 lutego 1582 roku -papież Grzegorz XIII ogłasza nowy kalendarz, od jego imienia zwany gregoriańskim w miejsce obowiązującego do tej pory kalendarza juliańskiego. W wyniku reformy w 1582 roku po 4 nastąpił od razu 15 października.

24 lutego 1991 roku -w ramach operacji Pustynna Burza wojska amerykańskie rozpoczynają lądową ofensywę przeciwko armii irackiej w Kuwejcie.

25 lutego 1809 roku– Książę Józef Poniatowski został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Virtuti Militari.

25 lutego 1831 roku– powstanie listopadowe: wojska powstańcze odniosły zwycięstwa
w bitwach pod Białołęką i o Olszynkę Grochowską.

25 lutego 1836 roku -  Samuel Colt otrzymuje patent na swój rewolwer bębenkowy.

26 lutego 1927 rokuMazurek Dąbrowskiego został oficjalnie polskim hymnem narodowym.

27 lutego 1846 roku– powstanie krakowskie: wojsko austriackie dokonało masakry
29 uczestników tzw. procesji Dembowskiego.

28 lutego1833 roku- urodził się Alfred von Schlieffen – feldmarszałek niemiecki, twórca planów strategicznych użytych podczas I wojny światowej na froncie zachodnim