TELEFONY: STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 16 624 24 40, 606 210 399 (po godzinach pracy)::NAJBLIŻSZY ODDZIAŁ ZAKAŹNY TEL. 16 624 51 19::ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI * WYWIEŚ FLAGĘ

Kadra

Bożena Szykuła – dyrektor

Janusz Mach- wicedyrektor

Bajdak-Buła Renata

Cieliczka Renata

Danuta Krasicka

Dominik Maria

Duran Paweł

Gilarska Dorota

Gwóźdź Jacek

Hanejko Stanisław

Jasiewicz Wioleta

Kanclerz Małgorzata

Kania Dorota

Kardynał Krystian

Krasnowski Stanisław

Kruk Alicja

Kubiszyn Alicja

Gloc Lidia

Mach Małgorzata

Mackiewicz Zbigniew

Magdziak – Bąk  Agnieszka

Winiarska Małgorzata

Michno Małgorzata

Mikulski Adam

Moskwiak Dariusz

Pawełek Elżbieta

Prymon Beata

Rączka Beata

Rokosz Katarzyna

Ruszel Agnieszka

Socha Oliwia

Starzewski Miłosz

Wałecki Waldemar

Więcek Andrzej

Witko Katarzyna

Wojdyło Piotr

Zając Witold