Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego

Miłego dnia

Stołówka

Opłaty za obiady przyjmowane są wyłącznie na konto bankowe:

Nr konta: 54909610142002140164480002 

W tytule przelewu proszę podać:

-  imię i nazwisko dziecka,

- klasę do której uczęszcza  

- nazwę miesiąca, za który uiszczana jest opłata.

 Wpłat dokonujemy  do 10 dnia każdego miesiąca.

Prosimy o terminowość wpłat. Brak wpłaty skutkuje natychmiastowym skreśleniem z listy korzystających ze stołówki.

  jadlospis.pdf

Regulamin Stołówki oraz informacje o alergenach

  regulamin_stołówki.pdf

  informacje_o_alergenach.pdf

 

 

Informacja dotycząca bieżących opłat:

Za miesiąc grudzień 2019 opłata za obiady wynosi 45 zł.