TELEFONY: STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 16 624 24 40, 606 210 399 (po godzinach pracy)::NAJBLIŻSZY ODDZIAŁ ZAKAŹNY TEL. 16 624 51 19::ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI * WYWIEŚ FLAGĘ

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2020/2021


Przewodniczący - Emilia Kochanowicz 

Zastępca przewodniczącego - Łukasz Rokosz

Skarbnik - Ernest Rupa


Opiekunowie: Wioleta Jasiewicz, Małgorzata Michno